Gnotchi Seauton – Ken Uzelf
De kern van leiderschap. Eerst even een leuk rijtje van soorten leiderschap. Je kunt het namelijk zo gek niet bedenken, maar iedere situatie of stijl heeft wel z’n eigen leiderschaps-titel.

Komt ‘ie:

 • Natuurlijk Leiderschap
 • Situationeel Leiderschap
 • Transformationeel Leiderschap
 • Dienend Leiderschap
 • Inspirerend Leiderschap
 • Vrouwelijk Leiderschap
 • Autoritair Leiderschap
 • Aanmoedigend Leiderschap
 • Activistisch Leiderschap
 • Phronese Leiderschap
 • Tribaal Leiderschap
 • Vitaal Leiderschap
 • Androgyn Leiderschap
 • Atletisch Leiderschap
 • Dyadisch Leiderschap
 • Emergent Leiderschap
 • Horizontaal Leiderschap
 • Lean Leiderschap
 • Liminaal Leiderschap
 • Meeuwen Leiderschap
 • Transactioneel Leiderschap
 • (Met dank aan www.managementimpact.nl)

Wat is persoonlijk leiderschap?

Al deze vormen van leiderschap hebben onderliggend één gemene deler, die tegelijkertijd de basis vormt voor alle andere varianten op leiderschap: Persoonlijk Leiderschap. In hoeverre is het dan nog nodig om andere stijlen in te zetten? Is het niet voldoende om vanuit authenticiteit, autonomie en verbinding mét mensen samen te werken? Sterker nog, allerlei vage vormen van leiderschap werken contraproductief.

Hoe fijn zou het zijn om samen te werken op basis van

 • respect
 • gelijkwaardigheid
 • compassie
 • verwondering

Kenmerken van Persoonlijk leiderschap

Hier naar streven vereist een hoge mate van zelfbewustzijn. Persoonlijk Leiderschap gáát hierover. Dus vooral over het kennen van jezelf. Wie ben je, waar kom je vandaan, wat is jouw zelfbeeld; hoe zijn overtuigingen ontstaan. Met andere woorden, welke film heb je geschreven. En ben jij zelf de regisseur van jouw eigen film. Wie schreef het script, jijzelf? Of liet jij een ander ook meeschrijven?

3 tips voor persoonlijk leiderschap

Wanneer jij je eigen pen weer ter hand neemt en bewust wordt van je gedrag en overtuigingen bestaat er zelfs een mogelijkheid om afstand te nemen van oude verhalen en patronen via een actief besluit.

1. Autonomie

Je bent bereid je eigen zelf onder de loep te nemen en om nieuwe conclusies te verbinden aan oude overtuigen die niet meer dienend zijn. Berne noemt dit scriptvrij leven. Hiermee bedoelt hij in hogere mate autonoom zijn. Autonomie wat bestaat uit 1: bewustwording, 2: spontaniteit en 3: intimiteit.

2. Verbinding

Deze 3 verbindende aspecten van autonomie leiden tot persoonlijk leiderschap. Leiding over jezelf, begeleiding van de ander door verbinding met jezelf. In dit gebied ontstaat dan ook verbinding met de ander zonder de stemmen van angst, cynisme en veroordelen. Maar met open wil, open mind en open hart (Theory U).Ieder moment ligt er weer een kans om af te stemmen vanuit niet-weten, verwondering en compassie.

Ik geloof oprecht dat het hier om zou moeten draaien in organisaties. Een leider die verbinding legt vanuit persoonlijk leiderschap creëert automatisch voor zijn omgeving een veilige basis (Secure Base).

Een ware leider mag fouten maken, sterker nog, stimuleert om fouten te maken vanuit de idee dat “de beste professional de meeste fouten heeft gemaakt”. Een ware leider vertaalt problemen naar kansen en vraagt zijn mensen om te experimenten waarbij “fouten” nodig zijn om vooruit te komen.

Hiermee creëert hij/zij samenhorigheid en biedt anderen ruimte om zich open te stellen en uit te spreken, waarbij handvatten worden aangereikt om jezelf als mens en als professional te ont-wikkelen. Om de beste versie van jezelf te laten worden. Als volwaardig mens.

Ken Uzelve

Echt inzicht in je leven begint bij echte kennis van jezelf. Gnothi Seauton, Grieks voor Ken Uzelve. prijkte boven de tempel van Apollo, daar waar de Grieken het orakel van Delphi raadpleegden. Veel klassieke Griekse filosofen, zoals Socrates, waren overtuigd van het idee dat ware kennis over het leven start bij intensief zelfonderzoek. Sterker nog: een niet onderzocht leven is het niet waard geleefd te worden – René Gude

3. Authenticiteit door het ontdekken wie je echt bent

Gnotchi seauton – Ken uzelf. Deze woorden stonden boven de ingang van de tempel van Apollo in Delphi, waar het heilige orakel zich bevond. In het oude Griekenland kwamen de mensen naar het orakel in de hoop te ontdekken wat het lot voor hen in petto had of wat ze in een bepaalde situatie precies moesten doen.

Waarschijnlijk lazen de meeste bezoekers deze woorden wanneer ze de tempel betraden zonder te beseffen dat ze naar een diepere waarheid wezen dan alles wat het orakel hun kon leren. Ze beseften waarschijnlijk evenmin dat ongeacht hoe groot de openbaring was die ze kregen, of hoe nauwkeurig de informatie was die ze kregen, het allemaal niet zou baten en hen niet voor verder ongelukkig-zijn zou behoeden, als ze er niet in slaagden de waarheid te ontdekken die in die opdracht – Ken uzelf – besloten is.

Wat die woorden impliceren is: voordat je een andere vraag stelt, moet je eerst de meest fundamentele vraag van je leven stellen: wie ben ik?

De onbewuste mens versus de bewuste mens

Onbewuste mensen – en veel mensen blijven hun hele leven onbewust, gevangen in hun ego – vertellen je snel wie ze zijn, hun naam, hun beroep, hun levensverhaal, de vorm of toestand van hun lichaam, en alles waarmee ze zich verder nog kunnen identificeren.

Ander mensen hebben zich misschien al verder ontwikkeld omdat ze zichzelfbeschouwen als een onsterfelijke ziel of goddelijke geest. Maar kennen ze zichzelf werkelijk, of hebben ze alleen maar wat interessant klinkende concepten aan de inhoud van hun verstand toegevoegd?

Jezelf kennen gaat veel dieper dan het aanvaarden van een verzameling ideeën of een geloof. Spirituele ideeën en opvattingen zijn op hun best nuttige wegwijzers, maar op zichzelf hebben ze zelden de kracht om de vaster verankerde kernconcepten over wie je denkt te zijn en die bij de conditionering van het menselijke verstand horen los te wrikken.

Jezelf diep kennen heeft niets te maken met de ideeën die door je hoofd zweven. Jezelf kennen betekent geworteld te zijn in zijn in plaats van verdwaald te zijn in je verstand. (Een nieuwe aarde – Eckhart Tolle)

Zonder jezelf echt te kennen én te tonen zijn alle andere vormen van leiderschap inefficiënte tools waarbij de verbinding met de ander uitblijft.

Het verzandt al snel in een spel van schadelijke ego-structuren. Schadelijk in de eerste plaats voor jezelf en met negatieve gevolgen voor de ander.

Wil je meer weten hoe we jou en jouw organisatie kunnen helpen met persoonlijk leiderschap, beweging creëren en ontwikkelen van potentieel? Laat het me weten, ik kijk er naar uit je te ontmoeten!

Trainingen Persoonlijk leiderschap

IMPACT TRAILS

LEADERSHIP-TRAIL SPANJE

SECURE BASE LEADERSHIP

secure base leadership spanje

VISION QUEST SCHOTLAND

FAMILIEZAKEN

Expert in begeleiding en ontwikkeling van ondernemers in het familiebedrijf.

Van vinken naar vonken